Nazwisko i imię:
A... B. X.,
Opis/komentarz:
ob. Arciszewski Bazyli ks. (Prawidła 1849).
Całość:
A... B. X.,
ob. Arciszewski Bazyli ks. (Prawidła 1849).