Nazwisko i imię:
Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885).
Tytuł:
Istoryczni Monohrafii Mykoły Kostomarowa, t. I-XI.
Miejsce i rok wydania:
Tarnopol, Lwów, 1886-1896. (W języku ukraińskim).
Opis/komentarz:
Podseria z własną numeracją tomów, publikowana w ramach serii Ruska Istoryczna Biblioteka (Tarnopol, Lwów, 1886-1900 i dalej). Red. Ołeksandr Barwinśkyj. Tomy I-VII (1886-1892): Tarnopol, druk. Iosyfa Pawłowśkoho (niekiedy z adnotacją: składaw Łew Werbyckij). Tomy VIII-XI (1893-1896): Lwów, Druk. Naukowoho Tow. im. Szewczenka. Obejmuje przekłady wybranych prac opublikowanych w rosyjskiej serii Istoriczeskija Monografii i Izsledowanija (ob. wyżej). Poszczególne rozdziały w kolejnych tomach tłumaczyli: Konstantyn Iwanowycz Arabażyn (jako K. Ne-ja), Mychajło Fedorowycz Komarow (jako M. Umanieć), Ołeksandr Jakowycz Konyśkyj (również jako Drozd, F. W., F. Wernywola), Jew. F. Doroszewśkyj (jako Jew. F. D-ij Mowczymucha). Seria obejmuje: T. I. Istoryczni monohrafii Mykoły Kostomarowa. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. II). Tarnopol 1886. Przekład tomu I z serii Istoriczeskija Monografii i Izsledowanija. T. II. Bohdan Chmelnyckij. T. I. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. IX). Tarnopol 1888. T. III. Bohdan Chmelnyckij. T. II. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. X). Tarnopol 1888. T. IV. Bohdan Chmelnyckij. T. III. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XI). Tarnopol 1889. T. V. Bohdan Chmelnyckij. T. IV. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XII). Tarnopol 1889. T. VI. Heťmanowanie Iwana Wyhowskoho i Jurija Chmelnyckoho. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XIII). Tarnopol, 1891. Przekład fragmentów tomu XII z serii Istoriczeskija Monografii i Izsledowanija. T. VII. Ruina. I. Heťmanowanie Bruchoweckoho. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XIV). Tarnopol 1892. T. VIII. Ruina. II. Heťmanowannie Mnohohrisznoho. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XV). Lwów, 1893. T. IX. Ruina. III. Heťmanowannie Samijłowycza. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XVI). Lwów 1894. T. X. Mazepa Czasť I. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XVII). Lwów 1895. T. XI. Mazepa Czasť II. W dodatku: Ostanni czasy Kozaczczyny na Prawobereży. Istoryczna monohrafija W. Antonowycza. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XVIII). Lwów, 1896. (Skomplikowana historia książkowych edycji dzieł Kostomarowa (obszernie uwzględnionych w pierwszym wydaniu Bibl. Polskiej XIX st.) wymaga, aby ich opis bibliograficzny opracować w sposób poszerzony. Na początku hasła podajemy skrócone opisy serii wydawniczych i wydań wielotomowych, obejmujących prace historyczne dotyczące w znacznym stopniu historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Serie i wydania opisujemy w całości ze względu na elementarną klarowność i funkcjonalność opisu, nie różnicując poszczególnych zeszytów i tomów pod kątem ich przynależności do bibliografii polskiej. Opisując zawartość serii, dodajemy jedynie odpowiednią adnotację pod tomami dotyczącymi problematyki całkowicie obcej. Szczegółowe opisy poszczególnych druków, zarówno przynależących do serii, jak i wydanych poza nimi, podane są w drugiej kolejności. W zestawieniu pominięto druki, które w ogólnym opisie serii wydawniczych oznaczono jako nienależące do bibliografii polskiej).
Całość:
Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885).
Istoryczni Monohrafii Mykoły Kostomarowa, t. I-XI.
Tarnopol, Lwów, 1886-1896. (W języku ukraińskim).

Podseria z własną numeracją tomów, publikowana w ramach serii Ruska Istoryczna Biblioteka
(Tarnopol, Lwów, 1886-1900 i dalej). Red. Ołeksandr Barwinśkyj. Tomy I-VII (1886-1892): Tarnopol, druk. Iosyfa Pawłowśkoho (niekiedy z adnotacją: składaw Łew Werbyckij). Tomy VIII-XI (1893-1896): Lwów, Druk. Naukowoho Tow. im. Szewczenka.
Obejmuje przekłady wybranych prac opublikowanych w rosyjskiej serii Istoriczeskija Monografii i Izsledowanija (ob. wyżej). Poszczególne rozdziały w kolejnych tomach tłumaczyli: Konstantyn Iwanowycz Arabażyn (jako K. Ne-ja), Mychajło Fedorowycz Komarow (jako M. Umanieć), Ołeksandr Jakowycz Konyśkyj (również jako Drozd, F. W., F. Wernywola), Jew. F. Doroszewśkyj (jako Jew. F. D-ij Mowczymucha).
Seria obejmuje:
T. I. Istoryczni monohrafii Mykoły Kostomarowa. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. II). Tarnopol 1886.
Przekład tomu I z serii Istoriczeskija Monografii i Izsledowanija.
T. II. Bohdan Chmelnyckij. T. I. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. IX). Tarnopol 1888.
T. III. Bohdan Chmelnyckij. T. II. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. X). Tarnopol 1888.
T. IV. Bohdan Chmelnyckij. T. III. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XI). Tarnopol 1889.
T. V. Bohdan Chmelnyckij. T. IV. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XII). Tarnopol 1889.
T. VI. Heťmanowanie Iwana Wyhowskoho i Jurija Chmelnyckoho. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XIII). Tarnopol, 1891.
Przekład fragmentów tomu XII z serii Istoriczeskija Monografii i Izsledowanija.
T. VII. Ruina. I. Heťmanowanie Bruchoweckoho. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XIV). Tarnopol 1892.
T. VIII. Ruina. II. Heťmanowannie Mnohohrisznoho. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XV). Lwów, 1893.
T. IX. Ruina. III. Heťmanowannie Samijłowycza. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XVI). Lwów 1894.
T. X. Mazepa Czasť I. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XVII). Lwów 1895.
T. XI. Mazepa Czasť II. W dodatku: Ostanni czasy Kozaczczyny na Prawobereży. Istoryczna monohrafija W. Antonowycza. (Ruska Istoryczna Biblioteka, t. XVIII). Lwów, 1896.


(Skomplikowana historia książkowych edycji dzieł Kostomarowa (obszernie uwzględnionych w pierwszym wydaniu Bibl. Polskiej XIX st.) wymaga, aby ich opis bibliograficzny opracować w sposób poszerzony. Na początku hasła podajemy skrócone opisy serii wydawniczych i wydań wielotomowych, obejmujących prace historyczne dotyczące w znacznym stopniu historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Serie i wydania opisujemy w całości ze względu na elementarną klarowność i funkcjonalność opisu, nie różnicując poszczególnych zeszytów i tomów pod kątem ich przynależności do bibliografii polskiej. Opisując zawartość serii, dodajemy jedynie odpowiednią adnotację pod tomami dotyczącymi problematyki całkowicie obcej. Szczegółowe opisy poszczególnych druków, zarówno przynależących do serii, jak i wydanych poza nimi, podane są w drugiej kolejności. W zestawieniu pominięto druki, które w ogólnym opisie serii wydawniczych oznaczono jako nienależące do bibliografii polskiej).