Nazwisko i imię:
(Kraków).
Tytuł:
Obwieszczenie. (Inc.: Dla ułatwienia mieszkańcom miasta Krakowa szczepienia dzieciom ospy, ustanowione zostały podobnie jak w latach zeszłych, cztery stacye..., z datą i podpisem: Magistrat Kraków dnia 20 Maja 1870).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Kraków, 1870)
Opis/komentarz:
folio, str. 1 nl. Tytuł nagłówkowy. - Nad tytułem: Nr. 9454 Czart.
Całość:
(Kraków).
Obwieszczenie. (Inc.: Dla ułatwienia mieszkańcom miasta Krakowa szczepienia dzieciom ospy, ustanowione zostały podobnie jak w latach zeszłych, cztery stacye..., z datą i podpisem: Magistrat Kraków dnia 20 Maja 1870).
B. m. b. r. (Kraków, 1870)
folio, str. 1 nl.
Tytuł nagłówkowy. - Nad tytułem: Nr. 9454
Czart.