Nazwisko i imię:
Kraszewski Jan Aleksander, generał major wojsk koronnych (ok. 1730-1787).
Opis/komentarz:
ob. Warta (Pozn. 1887). Ob. Estreicher, Bibl. Pol. XX, 243-244.
Całość:
Kraszewski Jan Aleksander, generał major wojsk koronnych (ok. 1730-1787).
ob. Warta (Pozn. 1887).
Ob. Estreicher, Bibl. Pol. XX, 243-244.