Nazwisko i imię:
Koschnider M., mylnie.
Opis/komentarz:
ob. Koschmieder M.
Całość:
Koschnider M., mylnie.
ob. Koschmieder M.