Nazwisko i imię:
Kos Andrzej.
Opis/komentarz:
ob. Słowo Polskie (Lwów 1900).
Całość:
Kos Andrzej.
ob. Słowo Polskie (Lwów 1900).