Nazwisko i imię:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Tytuł:
Kurs historyi wieków średnich napisany przez ... z dołączeniem 4-ch mapp historycznych i 25-iu tablic genealogicznych.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Jana Brzozowskiego, druk. Józefa Bergera, 1872,
Opis/komentarz:
w 8ce dużej, str. 2 nl., XVII, 1 nl., 554, 2 nl.; Genealogije: str. 10 nl., tabl. rozkł. 8, str. IV; map 4; rb. 2 kop. 50. Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Śl. — Tor.Ks.K. — Warsz.Un.
Całość:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Kurs historyi wieków średnich napisany przez ... z dołączeniem 4-ch mapp historycznych i 25-iu tablic genealogicznych.
Warszawa, nakł. Jana Brzozowskiego, druk. Józefa Bergera, 1872,
w 8ce dużej, str. 2 nl., XVII, 1 nl., 554, 2 nl.; Genealogije: str. 10 nl., tabl. rozkł. 8, str. IV; map 4; rb. 2 kop. 50.
Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Śl. — Tor.Ks.K. — Warsz.Un.