Nazwisko i imię:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Tytuł:
Historya wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym przez ... Z dołączeniem 4 map kolorowanych, 46-u rysunków i tablic genealogicznych.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1884,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., IV, 424, II, tabl. 11, map 4; rb. 2.40. Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Z dołączeniem 4 map kolorowanych, 55-u rysunków i tablic genealogicznych. Wydanie drugie poprawne Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, Warszawa, Gebethner i Wolff, Petersburg, Księgarnia Polska (Br. Rymowicz); Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1893, w 8ce, str. 4 nl., VIII, 485, tabl. 13, map 4; rb. 2.40. Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.Un. — Śl. — Wrocł.Un.
Całość:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Historya wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym przez ... Z dołączeniem 4 map kolorowanych, 46-u rysunków i tablic genealogicznych.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1884,
w 8ce, str. 4 nl., IV, 424, II, tabl. 11, map 4; rb. 2.40.
Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Z dołączeniem 4 map kolorowanych, 55-u rysunków i tablic genealogicznych. Wydanie drugie poprawne Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, Warszawa, Gebethner i Wolff, Petersburg, Księgarnia Polska (Br. Rymowicz); Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1893, w 8ce, str. 4 nl., VIII, 485, tabl. 13, map 4; rb. 2.40.
Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.Un. — Śl. — Wrocł.Un.