Nazwisko i imię:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Tytuł:
Historya starożytna wyłożona sposobem elementarnym przez ... Z dołączeniem 3-ch map, planu, tablicy synchronistycznéj i 97-iu drzeworytów Upoważnienie do tłumaczeń na języki obce autor sobie zastrzega.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Skład Główny w Księgarni G. Sennewalda, druk. J. Bergera, 1876,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., III, 296, 1 nl., VI, plan 1, map 3, tabl. 1; złp. 15. Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Płock — Tor.Ks.K. — toż. Z dołączeniem 3-ch map, planu, tablicy synchronistycznéj i 100-u drzeworytów. Wydanie drugie przejrzane. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1886, w 8ce, str. 336, plan 1, map 3, tabl. 1; rb. 1.50. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Śl. — Wrocł.Un. — toż. Ze 110 rysunkami w tekście, dołączeniem 3 map, planu i tablicy synchronistycznej. Wydanie trzecie przejrzane i poprawione. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1896, w 8ce, str. VII, 346, plan 1, map 3, tabl. 1; rb. 1.50. Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.Un. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Historya starożytna wyłożona sposobem elementarnym przez ... Z dołączeniem 3-ch map, planu, tablicy synchronistycznéj i 97-iu drzeworytów Upoważnienie do tłumaczeń na języki obce autor sobie zastrzega.
Warszawa, Skład Główny w Księgarni G. Sennewalda, druk. J. Bergera, 1876,
w 8ce, str. 4 nl., III, 296, 1 nl., VI, plan 1, map 3, tabl. 1; złp. 15.
Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Płock — Tor.Ks.K.
— toż. Z dołączeniem 3-ch map, planu, tablicy synchronistycznéj i 100-u drzeworytów. Wydanie drugie przejrzane. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1886, w 8ce, str. 336, plan 1, map 3, tabl. 1; rb. 1.50.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Śl. — Wrocł.Un.
— toż. Ze 110 rysunkami w tekście, dołączeniem 3 map, planu i tablicy synchronistycznej. Wydanie trzecie przejrzane i poprawione. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1896, w 8ce, str. VII, 346, plan 1, map 3, tabl. 1; rb. 1.50.
Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.Un. — Tor.Un. — Warsz.Un.