Nazwisko i imię:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Tytuł:
Historya nowożytna przez ... Z 64 rysunkami w tekście, mapą historyczną i tablicami genealogicznymi. Tom I do 1648 roku.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1889,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. IV, 539, 12 nl. (Genealogije), mapa 1; kor. 8 = rb. 3. Tom II (od 1649 do 1788 roku) ukazał się w roku 1903. Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Historya nowożytna przez ... Z 64 rysunkami w tekście, mapą historyczną i tablicami genealogicznymi. Tom I do 1648 roku.
Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1889,
w 8ce, str. IV, 539, 12 nl. (Genealogije), mapa 1; kor. 8 = rb. 3.
Tom II (od 1649 do 1788 roku) ukazał się w roku 1903.
Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.