Nazwisko i imię:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Tytuł:
Elekcya za życia króla. Electio vivente rege. Wyjątek z niewydanej monografii Dola i niedola Jana Sobieskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (1896),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 215–264. Tytuł nagłówkowy. — Autor podpisany pod tekstem. Ak. — Ossol.
Całość:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Elekcya za życia króla. Electio vivente rege. Wyjątek z niewydanej monografii Dola i niedola Jana Sobieskiego.
B. m. b. r. (1896),
w 8ce, str. 215–264.
Tytuł nagłówkowy. — Autor podpisany pod tekstem.
Ak. — Ossol.