Nazwisko i imię:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Tytuł:
Wewnętrzne Dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764–1794. Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego przez ... Wydanie Akademii Umiejętności w Krakowie. T. I–IV.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Opis/komentarz:
w 4ce mniejszej, t. I, 1882, str. 2 nl., 502, 1 nl.; t. II, 1883, str. 2 nl., 390; t. III, 1884, str. 2 nl.,460, 1 nl.; t. IV. Część I, 1885, str. 2 nl., 321, 1 nl.; t. IV. Część II. Z 2-ma planami i mapą, 1886, str. 2 nl., 667, 1 nl., XXXVIII, 2 nl., VI, tabl. 1, mapa 1, planów 2. W egzemplarzu Biblioteki Jagiellońskiej na karcie tytułowej tomu IV, cz. I data druku: 1882. Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Tor.Ks.K. — Warsz.Un. — toż. Wydanie drugie, podług pierwszego wydania Akademii Umiejętności w Krakowie, z illustracyami i dodatkami. T. I–VI. Kraków, Księgarnia L. Zwolińskiego i S-ki, Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Saturnina Sikorskiego, 1897 (t. I–V) — 1898 (t. VI), w 8ce, t. I, str. 4 nl., 3, 3 nl., 513, 2 nl., tabl. 3, mapa 1, planów 2; t. II, str. 4 nl., 428, 1 nl., tabl. 22, planów 2; t. III, str. 4 nl., 491, 1 nl., tabl. 16; t. IV, str. 4 nl., 339, 1 nl., tabl. 10; t. V, str. 4 nl., 298, 1 nl., tabl. 9; t. VI, str. 4 nl., 392, tabl. 6, mapa 1, planów 2; całość rb. 16 = kor. 41.60, cena zniżona za egz. w oprawie kor. 10. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. Ob. niżej Zamknięcie (1899).
Całość:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Wewnętrzne Dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764–1794. Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego przez ... Wydanie Akademii Umiejętności w Krakowie. T. I–IV.
Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w 4ce mniejszej, t. I, 1882, str. 2 nl., 502, 1 nl.; t. II, 1883, str. 2 nl., 390; t. III, 1884, str. 2 nl.,460, 1 nl.; t. IV. Część I, 1885, str. 2 nl., 321, 1 nl.; t. IV. Część II. Z 2-ma planami i mapą, 1886, str. 2 nl., 667, 1 nl., XXXVIII, 2 nl., VI, tabl. 1, mapa 1, planów 2.
W egzemplarzu Biblioteki Jagiellońskiej na karcie tytułowej tomu IV, cz. I data druku: 1882.
Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Tor.Ks.K. — Warsz.Un.
— toż. Wydanie drugie, podług pierwszego wydania Akademii Umiejętności w Krakowie, z illustracyami i dodatkami. T. I–VI. Kraków, Księgarnia L. Zwolińskiego i S-ki, Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Saturnina Sikorskiego, 1897 (t. I–V) — 1898 (t. VI), w 8ce, t. I, str. 4 nl., 3, 3 nl., 513, 2 nl., tabl. 3, mapa 1, planów 2; t. II, str. 4 nl., 428, 1 nl., tabl. 22, planów 2; t. III, str. 4 nl., 491, 1 nl., tabl. 16; t. IV, str. 4 nl., 339, 1 nl., tabl. 10; t. V, str. 4 nl., 298, 1 nl., tabl. 9; t. VI, str. 4 nl., 392, tabl. 6, mapa 1, planów 2; całość rb. 16 = kor. 41.60, cena zniżona za egz. w oprawie kor. 10.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Ob. niżej Zamknięcie (1899).