Nazwisko i imię:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Tytuł:
Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629–1674. T. I.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1897,
Opis/komentarz:
str. VIII, 586, IX–X. Jag. — toż. Wydawnictwo Akademii Umiejętności z funduszu im. ś. p. Konstantego Kmity. Tom I. Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1898, w 8ce, str. VIII, 586, IX–X, tabl. 3 (Rodowody Sobieskich); kor. 20 = rb. 9. Na s. 545–585: Dodatek I. Objaśnienia do rodowodów Jana III. — Na s. 585–586: Dodatek II. List Afanasija Ordin-Naszczokina do Jerzego Lubomirskiego. Ak. — Czart.— Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Tor.Un. — Warsz.Un. — toż. Wydanie drugie. Tamże, 1898, w 8ce, str. VIII, 586, IX–X, tabl. 3. Jag. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Wrocł.Un. — toż. Tom II. Tamże, 1898, w 8ce, str. VI, 2 nl., 446. Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Tor.Un. — Warsz.Un. — toż. Wydanie drugie. Tamże, 1898, w 8ce, str. VI, 1 nl., 446. Jag. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Wrocł.Un. — toż. Tom III. Z mapą. Tamże, 1898, w 8ce, str. VII, 1 nl., 542, 1 nl., mapa 1 (Marsze hetmańskie Jana Sobieskiego zaznaczone na mapie dzisiejszej przez ...). Na s. 531–537: Dodatek III. O monetach owczesnych i ich wartości. — Na s. 538–542: Przyczynki do ustępów, poprzednio wydrukowanych. Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Tor.Un. — Warsz.Un. — toż. Wydanie drugie. Tamże, 1898, w 8ce, str. VII, 1 nl., 542, 1 nl., mapa 1. Jag. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Wrocł.Un.
Całość:
Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629–1674. T. I.
Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1897,
str. VIII, 586, IX–X.
Jag.
— toż. Wydawnictwo Akademii Umiejętności z funduszu im. ś. p. Konstantego Kmity. Tom I. Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1898, w 8ce, str. VIII, 586, IX–X, tabl. 3 (Rodowody Sobieskich); kor. 20 = rb. 9.
Na s. 545–585: Dodatek I. Objaśnienia do rodowodów Jana III. — Na s. 585–586: Dodatek II. List Afanasija Ordin-Naszczokina do Jerzego Lubomirskiego.
Ak. — Czart.— Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Tor.Un. — Warsz.Un.
— toż. Wydanie drugie. Tamże, 1898, w 8ce, str. VIII, 586, IX–X, tabl. 3.
Jag. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Wrocł.Un.
— toż. Tom II. Tamże, 1898, w 8ce, str. VI, 2 nl., 446.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Tor.Un. — Warsz.Un.
— toż. Wydanie drugie. Tamże, 1898, w 8ce, str. VI, 1 nl., 446.
Jag. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Wrocł.Un.
— toż. Tom III. Z mapą. Tamże, 1898, w 8ce, str. VII, 1 nl., 542, 1 nl., mapa 1 (Marsze hetmańskie Jana Sobieskiego zaznaczone na mapie dzisiejszej przez ...).
Na s. 531–537: Dodatek III. O monetach owczesnych i ich wartości. — Na s. 538–542: Przyczynki do ustępów, poprzednio wydrukowanych.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.K. — Tor.Un. — Warsz.Un.
— toż. Wydanie drugie. Tamże, 1898, w 8ce, str. VII, 1 nl., 542, 1 nl., mapa 1.
Jag. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Wrocł.Un.