Nazwisko i imię:
Korzon Michał.
Opis/komentarz:
ob. Korzuń (Korzon, Korsuń) Michał.
Całość:
Korzon Michał.
ob. Korzuń (Korzon, Korsuń) Michał.