Nazwisko i imię:
Konstytucja.
Tytuł:
Konstytucja Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych P. Ameryki, Zredagowana na mocy uchwał Sejmu X. w Chicago, Illinois, 1893 r.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Chicago, Ill., druk. Zgody, organu Związku Nar. Pol.], 1894,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 32.
Całość:
Konstytucja.
Konstytucja Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych P. Ameryki, Zredagowana na mocy uchwał Sejmu X. w Chicago, Illinois, 1893 r.
Tamże [Chicago, Ill., druk. Zgody, organu Związku Nar. Pol.], 1894,
w 16ce, str. 32.