Nazwisko i imię:
Konstytucja.
Tytuł:
Konstytucja Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki, zredagowana na mocy uchwal Sejmu IX w Detroit Michigan w r. 1891. (Po karcie tytułowej strona z tytułem angielskim:) Constitution of the Polish National Alliance of the United States of Ameri ca adopted at the IX Convention held in the month of September 1891 at Detroit, Michigan.
Miejsce i rok wydania:
Chicago, Ill., druk. Zgody, organu Związku Nar. Pol., 1892,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 61. (Po polsku i po angielsku). Jag.
Całość:
Konstytucja.
Konstytucja Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki, zredagowana na mocy uchwal Sejmu IX w Detroit Michigan w r. 1891. (Po karcie tytułowej strona z tytułem angielskim:) Constitution of the Polish National Alliance of the United States of Ameri ca adopted at the IX Convention held in the month of September 1891 at Detroit, Michigan.
Chicago, Ill., druk. Zgody, organu Związku Nar. Pol., 1892,
w 8ce małej, str. 61. (Po polsku i po angielsku).
Jag.