Nazwisko i imię:
Konstytucja.
Tytuł:
Konstytucja Związku Nar. Polskiego w Stanach Zjednoczonych Pół. Ameryki.
Miejsce i rok wydania:
Milwaukee, druk. Zgody Drukarni Tow. Akcyjnego Zw. Nar. Pol. w St. Zjed. Pół. Ameryki, 1883,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 23. Gdańsk — Jag.
Całość:
Konstytucja.
Konstytucja Związku Nar. Polskiego w Stanach Zjednoczonych Pół. Ameryki.
Milwaukee, druk. Zgody Drukarni Tow. Akcyjnego Zw. Nar. Pol. w St. Zjed. Pół. Ameryki, 1883,
w 8ce, str. 23.
Gdańsk — Jag.