Nazwisko i imię:
Braterstwo.
Tytuł:
Braterstwo. Pismo ludowe. (Red. Karol Mikoszewski ks.). Książka 1..
Miejsce i rok wydania:
B. w. b. m., (w komisie E. Ł. Kasprowicza w Lipsku), druk. Ojczyzny w Bendlikonie, 1864,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 72, 1 nl. gr. 8. Mieści: Mikoszewski Karol Niech będzie pochwalony Jezus Chr.; Gralewski Mat. Opowiadanie o dwóch braciach mądrych i trzecim głupim; Leonard Józef O bitwie żyrzyńskiej; G. M. Listy Antoniego z Paryża do Rozyny i inne wiersze przez tegoż. Ak. — Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — toż. Książka 2. B. w. b. m., (w komisie E. Ł. Kasprowicza w Lipsku), druk. Ojczyzny w Bendlikonie, 1865, w 8ce, str. 93, 2 nl., gr. 8. Mieści: Mikoszewski K. O gwałcie moskiewskim; Gralewski Mat. O skarbach zaklętych; Leonard Jaka była mowa u Walentego; Lenartowicz Teof. Marcin Lelewel (Borelowski) poemat. Ak. — Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. — toż. Książka 3. B. w. b. m., (w komisie E. Ł. Kasprowicza w Lipsku), 1865, w 12ce, str. 105, gr. 8. Mieści: Mikoszewski K. Mojżesz sługa boży; Gralewski Mat. O poświęconym żywocie; tegoż O gruntach, lasach i pastwiskach; tegoż O Gruzinach; Janicki Ant. Pieśń Gruzinki; Gralewski M. Hej w Gaju; Lenartowicz T. Wanda leży; Skarga Piotr Żołnierskie nauki. Ak. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. — toż. Książeczka 4. Bendlikon, druk. Ojczyzny, 1865, w 8ce, str. 82. Mieści: Rozmowa księdza Sykstusa z Michałem, Piotrem, Wincentym i kilkoma innymi wiarusami, zostającymi na wygnaniu i uczącymi się sztuki wojskowej; Rozmowa księdza Proboszcza z dwiema kobietami — Janową z pod Skierniewic i Madejową z pod Żelaznej; O obronie dworu Glanowskiego; Piosnki; Piosnka Litwinki przez chłopa z ptu Marjampolskiego (Akielewicza Mik.); Niektóre nauki żołnierskie wg ks. P. Skargi podał Józef W. Ak. — Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
Całość:
Braterstwo.
Braterstwo. Pismo ludowe. (Red. Karol Mikoszewski ks.). Książka 1..
B. w. b. m., (w komisie E. Ł. Kasprowicza w Lipsku), druk. Ojczyzny w Bendlikonie, 1864,
w 8ce, str. 72, 1 nl. gr. 8.
Mieści: Mikoszewski Karol Niech będzie pochwalony Jezus Chr.; Gralewski Mat. Opowiadanie o dwóch braciach mądrych i trzecim głupim; Leonard Józef O bitwie żyrzyńskiej; G. M. Listy Antoniego z Paryża do Rozyny i inne wiersze przez tegoż.
Ak. — Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
— toż. Książka 2. B. w. b. m., (w komisie E. Ł. Kasprowicza w Lipsku), druk. Ojczyzny w Bendlikonie, 1865, w 8ce, str. 93, 2 nl., gr. 8.
Mieści: Mikoszewski K. O gwałcie moskiewskim; Gralewski Mat. O skarbach zaklętych; Leonard Jaka była mowa u Walentego; Lenartowicz Teof. Marcin Lelewel (Borelowski) poemat.
Ak. — Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
— toż. Książka 3. B. w. b. m., (w komisie E. Ł. Kasprowicza w Lipsku), 1865, w 12ce, str. 105, gr. 8.
Mieści: Mikoszewski K. Mojżesz sługa boży; Gralewski Mat. O poświęconym żywocie; tegoż O gruntach, lasach i pastwiskach; tegoż O Gruzinach; Janicki Ant. Pieśń Gruzinki; Gralewski M. Hej w Gaju; Lenartowicz T. Wanda leży; Skarga Piotr Żołnierskie nauki.
Ak. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
— toż. Książeczka 4. Bendlikon, druk. Ojczyzny, 1865, w 8ce, str. 82.
Mieści: Rozmowa księdza Sykstusa z Michałem, Piotrem, Wincentym i kilkoma innymi wiarusami, zostającymi na wygnaniu i uczącymi się sztuki wojskowej; Rozmowa księdza Proboszcza z dwiema kobietami — Janową z pod Skierniewic i Madejową z pod Żelaznej; O obronie dworu Glanowskiego; Piosnki; Piosnka Litwinki przez chłopa z ptu Marjampolskiego (Akielewicza Mik.); Niektóre nauki żołnierskie wg ks. P. Skargi podał Józef W.
Ak. — Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.