Nazwisko i imię:
Konopacki Szymon (1790—1884).
Tytuł:
Ordynacya Ostrogska Przez S. K. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej).
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Warszawa), druk. Józefa Bergera, b. r. (1873),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 22. Na str. 16—22: List księcia Romana syna Eustachego Sanguszki z uwagami nad powyższą rozprawą o ordynacyi ostrogskiéj. Lub.Un.Kat. — Wrocł.Un.
Całość:
Konopacki Szymon (1790—1884).
Ordynacya Ostrogska Przez S. K. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej).
B. m. (Warszawa), druk. Józefa Bergera, b. r. (1873),
w 8ce, str. 22.
Na str. 16—22: List księcia Romana syna Eustachego Sanguszki z uwagami nad powyższą rozprawą o ordynacyi ostrogskiéj.
Lub.Un.Kat. — Wrocł.Un.