Nazwisko i imię:
Kalicki Bernard (1840—1884).
Tytuł:
Dzieje Polski do czytania w chatach i szkółkach wiejskich. Krótko ułożył ... Wydanie drugie.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Karola Wilda (na odwrocie karty tytułowej:) drukarnia E. Winiarza, (na końcu tekstu:) tłoczono u A. Lévaya w Przemyślu, 1869,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8 nl., 96; sgr. 71/2. Przypuszczalnie wydanie tytułowe. — Pierwsze wydanie zostało zaraz przy wyjściu zabrane przez władzę policyjną lwowską w r. 1862, drukował je Winiarz we Lwowie. Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Tor.Un.
Całość:
Kalicki Bernard (1840—1884).
Dzieje Polski do czytania w chatach i szkółkach wiejskich. Krótko ułożył ... Wydanie drugie.
Lwów, nakł. Karola Wilda (na odwrocie karty tytułowej:) drukarnia E. Winiarza, (na końcu tekstu:) tłoczono u A. Lévaya w Przemyślu, 1869,
w 8ce, str. 8 nl., 96; sgr. 71/2.
Przypuszczalnie wydanie tytułowe. — Pierwsze wydanie zostało zaraz przy wyjściu zabrane przez władzę policyjną lwowską w r. 1862, drukował je Winiarz we Lwowie.
Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Tor.Un.