Nazwisko i imię:
Bostel Ferdynand (1860—1935).
Opis/komentarz:
ob. Ameryka (Toledo Ohio); Ateneum; Kwartalnik Historyczny; Przewodnik Naukowy i Literacki; Sprawozdania Komisyi do Badania Hist. Sztuki.
Całość:
Bostel Ferdynand (1860—1935).
ob. Ameryka (Toledo Ohio); Ateneum; Kwartalnik Historyczny; Przewodnik Naukowy i Literacki; Sprawozdania Komisyi do Badania Hist. Sztuki.