Nazwisko i imię:
Benis Artur dr (1865—1932).
Tytuł:
Historya ochrony praw autorskich w dawnej Polsce.
Miejsce i rok wydania:
Odb. z Pamiętnika słuchaczy Uniwersytetu Jag. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 419—503.
Całość:
Benis Artur dr (1865—1932).
Historya ochrony praw autorskich w dawnej Polsce.
Odb. z Pamiętnika słuchaczy Uniwersytetu Jag. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
w 8ce, str. 419—503.