Nazwisko i imię:
Berdau Feliks prof. (1826—1888).
Tytuł:
Wycieczka botaniczna w Tatry odbyta w r. 1854.
Miejsce i rok wydania:
(Odbitka z Biblioteki Warsz.). Warszawa, 1855,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 26. Ak. — Jag. — Nar.
Całość:
Berdau Feliks prof. (1826—1888).
Wycieczka botaniczna w Tatry odbyta w r. 1854.
(Odbitka z Biblioteki Warsz.). Warszawa, 1855,
w 8ce, str. 26.
Ak. — Jag. — Nar.