Nazwisko i imię:
Berg E.
Tytuł:
Kilka słów wyrzeczonych przy otwarciu hebrajskiéj element. szkoły w Łodzi, d. 15 (27) kwiet. 1865, przez... dyrekt. łodzkiéj nauk. dyrekcyi. Tłumaczenie z niemieckiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Gazety Polskiej, 1868,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 8.
Całość:
Berg E.
Kilka słów wyrzeczonych przy otwarciu hebrajskiéj element. szkoły w Łodzi, d. 15 (27) kwiet. 1865, przez... dyrekt. łodzkiéj nauk. dyrekcyi. Tłumaczenie z niemieckiego.
Warszawa, druk. Gazety Polskiej, 1868,
w 12ce, str. 8.