Nazwisko i imię:
Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt.
Tytuł:
Kommissya Rz¹dowa Woyny. (Inc.: Uwiadamia Dowódzców Korpusowych, i¿ Ceny Racyów fura¿owych na 4ty Kwarta³ r. b. 1830, oznaczone zosta³y iak nastêpuje..., z datą i podpisem: W Warszawie dnia 13 Grudnia 1830. Zastępca Ministra Woyny Generał Piechoty Krasiński. Radca Stanu Dyrektor Generalny Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego Szef Wydziału Artylleryi i Inżen: Doney).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
Opis/komentarz:
folio, str. 1 nl. Tytuł nagłówkowy. - Nad tytułem: Nro 1045/82. Pod tekstem podpisany nadto: Szef Biura Niewiadomski. Jag.
Całość:
Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt.
Kommissya Rz¹dowa Woyny. (Inc.: Uwiadamia Dowódzców Korpusowych, i¿ Ceny Racyów fura¿owych na 4ty Kwarta³ r. b. 1830, oznaczone zosta³y iak nastêpuje..., z datą i podpisem: W Warszawie dnia 13 Grudnia 1830. Zastępca Ministra Woyny Generał Piechoty Krasiński. Radca Stanu Dyrektor Generalny Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego Szef Wydziału Artylleryi i Inżen: Doney).
B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
folio, str. 1 nl.
Tytuł nagłówkowy. - Nad tytułem: Nro 1045/82.
Pod tekstem podpisany nadto: Szef Biura Niewiadomski.
Jag.