Nazwisko i imię:
Krasiński Izydor Zenon Tomasz (1774-1840).
Tytuł:
Rozkaz Okólny. Kommissya Rządowa Woyny. (Inc.: Spieszy ogłosić ninieyszym całemu Woysku Polskiemu, do wykonania następujące Postanowienie obu Izb Seymowych dnia 7go bie¿¹cego Miesi¹ca jednomyœlnie uchwalone..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 8. Lutego 1831 Roku. Minister Woyny, (podpisano) Generał Piechoty Krasiński).
Miejsce i rok wydania:
B. m i r. (Warszawa, 1831),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 1 nl. Tytuł nagłówkowy. - Nad tytułem: Nro 10.601/466. Rozkaz dotyczący biało-czerwonej kokardy narodowej. Jag.
Całość:
Krasiński Izydor Zenon Tomasz (1774-1840).
Rozkaz Okólny. Kommissya Rządowa Woyny. (Inc.: Spieszy ogłosić ninieyszym całemu Woysku Polskiemu, do wykonania następujące Postanowienie obu Izb Seymowych dnia 7go bie¿¹cego Miesi¹ca jednomyœlnie uchwalone..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 8. Lutego 1831 Roku. Minister Woyny, (podpisano) Generał Piechoty Krasiński).
B. m i r. (Warszawa, 1831),
w 4ce, str. 1 nl.
Tytuł nagłówkowy. - Nad tytułem: Nro 10.601/466.
Rozkaz dotyczący biało-czerwonej kokardy narodowej.
Jag.