Nazwisko i imię:
Gustawicz Bronisław (1852—1916).
Tytuł:
O źródliskach obu Dunajców. Szkic oro-hidrograficzny. (Odb. z t. X Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Towarzystwa Tatrzańskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1885,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 2 nl., 24. Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Gustawicz Bronisław (1852—1916).
O źródliskach obu Dunajców. Szkic oro-hidrograficzny. (Odb. z t. X Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego).
Kraków, nakł. Towarzystwa Tatrzańskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1885,
w 4ce, str. 2 nl., 24.
Jag. — Nar. — Ossol.