Nazwisko i imię:
Gustawicz Bronisław (1852—1916).
Tytuł:
Pomiary barometryczne w pasmie babiogórskim i przyległych północnych działach górskich. (Odb. z 31 t. Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akademii Umiej.).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 56. Ossol.
Całość:
Gustawicz Bronisław (1852—1916).
Pomiary barometryczne w pasmie babiogórskim i przyległych północnych działach górskich. (Odb. z 31 t. Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akademii Umiej.).
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
w 8ce, str. 56.
Ossol.