Nazwisko i imię:
Jabłkowski Józef (1862—1951).
Tytuł:
Zasady tkactwa, ze szczególnem uwzględnieniem przemysłu wełnianego. Opracował ... 75 rysunków w tekście oraz 16 tablic kolorowanych.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Hipolita Wawelberga, Skład główny Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie i Łodzi, druk. W. Dunina, 1900,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 126, 1 nl., tabl. 16; opr. rub. 1.40. Warsz.Un.
Całość:
Jabłkowski Józef (1862—1951).
Zasady tkactwa, ze szczególnem uwzględnieniem przemysłu wełnianego. Opracował ... 75 rysunków w tekście oraz 16 tablic kolorowanych.
Warszawa, nakł. Hipolita Wawelberga, Skład główny Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie i Łodzi, druk. W. Dunina, 1900,
w 8ce małej, str. 126, 1 nl., tabl. 16; opr. rub. 1.40.
Warsz.Un.