Nazwisko i imię:
Jacobi A. prof. r.
Opis/komentarz:
ob. Echo (Warsz.).
Całość:
Jacobi A. prof. r.
ob. Echo (Warsz.).