Nazwisko i imię:
(Jacobini Lodovico, kardynał; 1830—1887).
Opis/komentarz:
obacz Dziennik Poznański; Gazeta Górnoszląska (Bytom); Gazeta Katolicka (Chicago); Gazeta Toruńska; Kurier Codzienny (Warsz. 1886); Pius IX (Breve 1877); Przegląd Katolicki (Warsz.); Wiek (Warsz).
Całość:
(Jacobini Lodovico, kardynał; 1830—1887).
obacz Dziennik Poznański; Gazeta Górnoszląska (Bytom); Gazeta Katolicka (Chicago); Gazeta Toruńska; Kurier Codzienny (Warsz. 1886); Pius IX (Breve 1877); Przegląd Katolicki (Warsz.); Wiek (Warsz).