Nazwisko i imię:
(Jacobini Lodovico, kardynał; 1830—1887).
Tytuł:
Nuncyusz Msgr. Jacobini w Galicji. (Opis koronacji cudownego obrazu Matki Bożej w Starej Wsi dnia 8 września 1877 r.).
Miejsce i rok wydania:
Bez miejsca druku i roku,
Opis/komentarz:
w 8ce, 2 kartki.
Całość:
(Jacobini Lodovico, kardynał; 1830—1887).
Nuncyusz Msgr. Jacobini w Galicji. (Opis koronacji cudownego obrazu Matki Bożej w Starej Wsi dnia 8 września 1877 r.).
Bez miejsca druku i roku,
w 8ce, 2 kartki.