Nazwisko i imię:
Kozakiewicz Ksawery (1828-1898).
Tytuł:
(Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: Mam zaszczyt zawiadomić Szanownego Pana, że w mojej Restauracyi Polskiej ... urządziłem po cenach stałych, miesięcznie: Śniadania po 62 fr., Obiady po 80 fr. 60 cent. ..., z datą: Paryż, 25 XI 1887).
Miejsce i rok wydania:
Paryż, Druk. polska S. Nieciuńskiego, b. r. (1887),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 1 nl. Pod tekstem podpisany Ksawery Kozakiewicz. Czart.
Całość:
Kozakiewicz Ksawery (1828-1898).
(Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: Mam zaszczyt zawiadomić Szanownego Pana, że w mojej Restauracyi Polskiej ... urządziłem po cenach stałych, miesięcznie: Śniadania po 62 fr., Obiady po 80 fr. 60 cent. ..., z datą: Paryż, 25 XI 1887).
Paryż, Druk. polska S. Nieciuńskiego, b. r. (1887),
w 8ce, str. 1 nl.
Pod tekstem podpisany Ksawery Kozakiewicz.
Czart.