Nazwisko i imię:
Janopol.
Opis/komentarz:
ob. Jucewicz Ludwik Adam (Wspomnienia 1842).
Całość:
Janopol.
ob. Jucewicz Ludwik Adam (Wspomnienia 1842).