Nazwisko i imię:
Janocki (Jaenisch, Janozki) Jan Daniel Andrzej (1720—1786).
Opis/komentarz:
obacz Estreicher Karol (1869); Jocher Adam (Obraz 1842); Rastawiecki Edw. (Mappografia 1846); Rocznik Tow. Nauk. Krakowskiego t. 38 (1869). Ob. Estr. Bibl. Pol. XVIII, 457—461.
Całość:
Janocki (Jaenisch, Janozki) Jan Daniel Andrzej (1720—1786).
obacz Estreicher Karol (1869); Jocher Adam (Obraz 1842); Rastawiecki Edw. (Mappografia 1846); Rocznik Tow. Nauk. Krakowskiego t. 38 (1869).
Ob. Estr. Bibl. Pol. XVIII, 457—461.