Nazwisko i imię:
Janocha Michał.
Opis/komentarz:
ob. Gluziński Lesław (Porządek 1890); Korczyński Edw. (Kilka słów 1881); Pamiętnik Tow. Lekarskiego (Warsz.).
Całość:
Janocha Michał.
ob. Gluziński Lesław (Porządek 1890); Korczyński Edw. (Kilka słów 1881); Pamiętnik Tow. Lekarskiego (Warsz.).