Nazwisko i imię:
Jankowski Wiktor Piotr (1808—1869).
Tytuł:
Wykład naukowy o cholerze azjatyckiej oparty na wieloletniém doświadczeniu lekarskiém przez Piotra Wiktora Jankowskiego, Dokt. Med. i Chirurg.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. autora, komisowo K. Wild, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1863,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XI, 1 nl., 70, 1 nl., złr. 1 kr. 50. Ak. — Jag.
Całość:
Jankowski Wiktor Piotr (1808—1869).
Wykład naukowy o cholerze azjatyckiej oparty na wieloletniém doświadczeniu lekarskiém przez Piotra Wiktora Jankowskiego, Dokt. Med. i Chirurg.
Lwów, nakł. autora, komisowo K. Wild, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1863,
w 8ce, str. XI, 1 nl., 70, 1 nl., złr. 1 kr. 50.
Ak. — Jag.