Nazwisko i imię:
Jankowski Wiktor Piotr (1808—1869).
Tytuł:
O cholerze, jéj oznakach i głównych przyczynach rozszerzania się epidemicznego, i sposobach leczenia.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, 1859.
Całość:
Jankowski Wiktor Piotr (1808—1869).
O cholerze, jéj oznakach i głównych przyczynach rozszerzania się epidemicznego, i sposobach leczenia.
Lwów, 1859.