Nazwisko i imię:
Jaskólski Feliks L.
Tytuł:
Pasterze na Bachorzy. Sielanki kujawskie przez F. L. J. Pch (Podchorąży) w P.(ułku) 7 P.(iechoty) L.(iniowej) W.(ojska) P.(olskiego).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. J. Wróblewskiego, 1827,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. XII, 13—108, złp. 2. Dedykowane przez autora Józefowi Modlińskiemu. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Ks.M. — Tor.Un.
Całość:
Jaskólski Feliks L.
Pasterze na Bachorzy. Sielanki kujawskie przez F. L. J. Pch (Podchorąży) w P.(ułku) 7 P.(iechoty) L.(iniowej) W.(ojska) P.(olskiego).
Warszawa, druk. J. Wróblewskiego, 1827,
w 12ce, str. XII, 13—108, złp. 2.
Dedykowane przez autora Józefowi Modlińskiemu.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Ks.M. — Tor.Un.