Nazwisko i imię:
Janowski Jan Maciej Józef (franciszkanin, imię zakonne Mikołaj; 1758—1836).
Opis/komentarz:
obacz Directorium, divini officii (franciszkanie 1806); Gładyszewicz Mateusz (Rys życia 1842); Roczniki Tow. Nauk. Krakowskiego.
Całość:
Janowski Jan Maciej Józef (franciszkanin, imię zakonne Mikołaj; 1758—1836).
obacz Directorium, divini officii (franciszkanie 1806); Gładyszewicz Mateusz (Rys życia 1842); Roczniki Tow. Nauk. Krakowskiego.