Nazwisko i imię:
Janowski (Yanowski, Yanosky, Janoski) Jan (1813—1851).
Tytuł:
historyk francuski polskiego pochodzenia, prace jego nie należą do bibliografii polskiej.
Całość:
Janowski (Yanowski, Yanosky, Janoski) Jan (1813—1851).
historyk francuski polskiego pochodzenia, prace jego nie należą do bibliografii polskiej.