Nazwisko i imię:
Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827).
Tytuł:
Zasady ekonomii narodów, czyli Umiejętności narodowego gospodarstwa: (Na str. przedtytułowej tytuł: Ekonomia polityczna). Dzieło ... Doktora i w Halskim Uniwersytecie Fil. Professora. W Niemieckim Języku wydané. Przekład Michała Chońskiego, Fil. i Nauk wyzwolonych Dokt. Prawa Natury i Ekonomii politycznéy w Liceum Wołyńskiém Nauczyciela. Z uwagami tłumacza. Tom I—II.
Miejsce i rok wydania:
Krzemieniec i Warszawa, nakł. N. Glücksberga Księgarza i Typografa Uniw. Warszawskiego i Lyc. wołyn., z Drukarni Krzemienieckiej N. Glücksberga, MDCCCXX (1820),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 16 nl., XXV, 6 nl., 417, 3 nl.; 3 nl., 418—620, 2 nl.; złp. 12. Dedykowane przez tłumacza księciu Adamowi Czartoryskiemu. Na str. I—VII: Przedmowa tłumacza, na str. VIII—XV: Przedmowa autora. — We wstępie podani pierwsi wykładowcy ekonomii politycznej w Polsce. Czart. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Śl.
Całość:
Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827).
Zasady ekonomii narodów, czyli Umiejętności narodowego gospodarstwa: (Na str. przedtytułowej tytuł: Ekonomia polityczna). Dzieło ... Doktora i w Halskim Uniwersytecie Fil. Professora. W Niemieckim Języku wydané. Przekład Michała Chońskiego, Fil. i Nauk wyzwolonych Dokt. Prawa Natury i Ekonomii politycznéy w Liceum Wołyńskiém Nauczyciela. Z uwagami tłumacza. Tom I—II.
Krzemieniec i Warszawa, nakł. N. Glücksberga Księgarza i Typografa Uniw. Warszawskiego i Lyc. wołyn., z Drukarni Krzemienieckiej N. Glücksberga, MDCCCXX (1820),
w 8ce, str. 16 nl., XXV, 6 nl., 417, 3 nl.; 3 nl., 418—620, 2 nl.; złp. 12.
Dedykowane przez tłumacza księciu Adamowi Czartoryskiemu.
Na str. I—VII: Przedmowa tłumacza, na str. VIII—XV: Przedmowa autora. — We wstępie podani pierwsi wykładowcy ekonomii politycznej w Polsce.
Czart. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Śl.