Nazwisko i imię:
(Jakowicka Friderici Teodozja; 1835—1889).
Tytuł:
Sławionéj artystce opery polskiéj ... W dowód uwielbienia grono czcicieli.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Zakł. narod. Ossolińskich, 1873,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 (oprócz tytułu).
Całość:
(Jakowicka Friderici Teodozja; 1835—1889).
Sławionéj artystce opery polskiéj ...
W dowód uwielbienia grono czcicieli.
Lwów, druk. Zakł. narod. Ossolińskich, 1873,
w 8ce, str. 2 (oprócz tytułu).