Nazwisko i imię:
Jakowlew W. D.
Opis/komentarz:
ob. Rozmaitości (Lwów 1835).
Całość:
Jakowlew W. D.
ob. Rozmaitości (Lwów 1835).