Nazwisko i imię:
Jakowlew (woźny).
Opis/komentarz:
ob. Maniszewski, ..., Szymborski (Z powinszowaniem 1860).
Całość:
Jakowlew (woźny).
ob. Maniszewski, ..., Szymborski (Z powinszowaniem 1860).