Nazwisko i imię:
Jarkowski Wojciech (1767—1836).
Tytuł:
Mowa ... Professora Matematyki Elementarnéj w Gymnazyum Wołyńskiém i Jeometry Królewskiego przysięgłego do Uczniów przy rozpoczęciu Kursu w dniu 2. miesiąca Października 1805 roku. W Krzemieńcu miana.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (rzeczywiście wyszła z łuckiéj typografii dominikanów),
Opis/komentarz:
fol., str. 9 nl. Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol.
Całość:
Jarkowski Wojciech (1767—1836).
Mowa ... Professora Matematyki Elementarnéj w Gymnazyum Wołyńskiém i Jeometry Królewskiego przysięgłego do Uczniów przy rozpoczęciu Kursu w dniu 2. miesiąca Października 1805 roku. W Krzemieńcu miana.
B. m. b. r. (rzeczywiście wyszła z łuckiéj typografii dominikanów),
fol., str. 9 nl.
Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol.