Nazwisko i imię:
Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915).
Tytuł:
O przyrządzaniu mleka krowiego, jako pożywki dla dzieci z pomocą najnowszego przyrządu prof. Soxhletha, napisał Prof. Dr ... (Odb. z Przewodnika Higienicznego).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Towarzystwa Opieki zdrowia w Krakowie, druk. W Korneckiego, 1892,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Jag.
Całość:
Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915).
O przyrządzaniu mleka krowiego, jako pożywki dla dzieci z pomocą najnowszego przyrządu prof. Soxhletha, napisał Prof. Dr ... (Odb. z Przewodnika Higienicznego).
Kraków, nakł. Towarzystwa Opieki zdrowia w Krakowie, druk. W Korneckiego, 1892,
w 8ce, str. 8.
Jag.