Nazwisko i imię:
Jałowiecki Aleksander.
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Sądowa Warszawska.
Całość:
Jałowiecki Aleksander.
ob. Gazeta Sądowa Warszawska.