Nazwisko i imię:
Kotarbiński Józef Karol Jan Nepomucen (1849-1928).
Opis/komentarz:
obacz Ameryka (Toledo Ohio 1897); Ateneum (Warsz. 1880, 1888, 1889, 1891, 1896, 1897); Biblioteka Warszawska (1882-1898); Dixon William (Szwajcarya i Szwajcarowie 1873); Dziennik Krakowski (1896, 1897); Dziennik Poranny i Anonsowy (Warsz. 1889); Dziennik Poznański (1895); Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz. 1884-1897); Encyklopedyja wychowawcza (Warsz.); Festyn (Krak. 1897); Fortuna (Warsz. 1885); Gazeta Krakowska (1882); Gazeta Lwowska (1895); Gazeta Narodowa (Lwów 1897); Gazeta Polska (Warsz. 1890, 1892, 1893, 1895-1897); Głos (Warsz. 1886, 1887); Głos Narodu (Krak. 1899, 1900); Heine Henryk (Księga pieśni 1893); Hoffman Karol (Wieczory 1897); Jajko Wielkanocne (Krak. 1899); Jednodniówka wydana w dzień festynu ogrodniczego na rzecz muzyki krakowskiej Harmonia (1897); Jednodniówka na dochód Towarzystwa Przyjaciół Muzyki Krakowskiej Harmonia (1895); Kalendarz astronomiczo-gospodarski (Jana Jaworskiego) na l. 1875-1877 (Warsz.); Kalendarz gospodarski dla kobiet na l. 1876-1878 (Warsz.); Kalendarz (Ilustrowany) teatralny Muza na r. 1892 (Lwów); Kłosy (Warsz. 1874, 1875, 1882-1890); Kolce (Warsz. 1879, 1882-1890); Kraj (Petersb. 1883-1887, 1891, 1896, 1897); Kurier Codzienny (Warsz. 1878-1897); Kurier Codzienny. Premium (Warsz. 1888); Kurier Lwowski (1891, 1895); Kurier Poranny (Warsz. 1891); Kurier Poznański (1895); Kurier Stanisławowski (1886, 1897); Kurier Warszawski (1881-1900); Listki wiosenne (1897); Łoziński Józef (Były i przyszły dyrektor 1899); Mickiewicz Adam (Pamięci Adama 1890, Życie i dzieła 1892, Książka zbiorowa ku uczczeniu pamięci 1898); Niwa (Warsz. 1873, 1874); Nowiny (Warsz. 1879, 1881-82); Noworocznik Warszawski (1883); Opiekun Domowy (Warsz. 1872); Pogorzelców (Dla; Warsz. 1885); Pomoc! (Na; Warsz. 1884); Prawda (Warsz. 1881-1883); Prawda. Książka zbiorowa (Lwów 1899); Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny (Warsz. 1882); Przegląd Literacki (Krak. 1896-1898); Przegląd Literacki (Petersb. 1887, 1888); Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki (Lwów 1890-1900); Przegląd Poznański (1896); Przegląd Tygodniowy (Warsz. 1867-1898), Reforma (Krak. 1894, 1897); Rocznik Koła Literacko-artystycznego (Lwów 1896); Skarbonka (Krak. 1893); Słowo (Warsz. 1898); Słowo Polskie (Lwów 1899); Śmiech dla Łez (Warsz. 1885); Świat (Kraków, Lwów 1888, 1890, 1891); Świt (Warsz.); Tydzień (Lwów 1898); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1887-1891, 1893, 1895, 1897); Tygodnik Mód i Nowości (Warsz. 1889); Tygodnik Powszechny (Warsz. 1883-1884); Upominek. Książka zbiór, na cześć Elizy Orzeszkowej (1893); Wędrowiec (Warsz. 1884, 1885, 1886, 1891); Wiek (Warsz. 1888, 1889, 1894); Ziarno. Wydawnictwo zbiorowe (Warsz. 1880); Życie (Warsz. 1887). Nadto odczyt jego autorstwa zamieszczono w Biesiadzie Literackiej (Warsz. 1893, s. 343). Publikował również w Gazecie Polskiej (Warsz.) w r. 1893 jako J. K. (nr 99), jako J. K. K. (nr 39, 70-71, 93, 142, 152) oraz jako Nux (nr 82-83, 106). Według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XIV, Kraków 1968-1969, s. 455, w l. 1872-1877 był recenzentem teatralnym Gazety Warszawskiej, w której prowadził także stały felieton pt. Listy z Starego Miasta. Według Bibliografi i literatury polskiej "Nowy Korbut", t. XIV, Warszawa 1973, s. 488, pisał w Chochliku Krakowskim (1896), w Gazecie Polskiej (Warsz.) w l. 1887-1888, w Gazecie Warszawskiej w r. 1899, a także prowadził dział literacki w Kolcach (Warsz.) do r. 1893. Według Słownika pseudonimów pisarzy polskich, t. II, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995, s. 242, 312, publikował w Gazecie Warszawskiej recenzje literackie i teatralne pod pseud. Karol w r. 1875 oraz pod krypt. K. w l. 1897-1898. Tamże, s. 261, 262, podano, że przypuszczalnie pisał w Głosie (Warsz.) jako (k-i) w r. 1894.
Całość:
Kotarbiński Józef Karol Jan Nepomucen (1849-1928).
obacz Ameryka (Toledo Ohio 1897); Ateneum (Warsz. 1880, 1888, 1889, 1891, 1896, 1897); Biblioteka Warszawska (1882-1898); Dixon William (Szwajcarya i Szwajcarowie 1873); Dziennik Krakowski (1896, 1897); Dziennik Poranny i Anonsowy (Warsz. 1889); Dziennik Poznański (1895); Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz. 1884-1897); Encyklopedyja wychowawcza (Warsz.); Festyn (Krak. 1897); Fortuna (Warsz. 1885); Gazeta Krakowska (1882); Gazeta Lwowska (1895); Gazeta Narodowa (Lwów 1897); Gazeta Polska (Warsz. 1890, 1892, 1893, 1895-1897); Głos (Warsz. 1886, 1887); Głos Narodu (Krak. 1899, 1900); Heine Henryk (Księga pieśni 1893); Hoffman Karol (Wieczory 1897); Jajko Wielkanocne (Krak. 1899); Jednodniówka wydana w dzień festynu ogrodniczego na rzecz muzyki krakowskiej Harmonia (1897); Jednodniówka na dochód Towarzystwa Przyjaciół Muzyki Krakowskiej Harmonia (1895); Kalendarz astronomiczo-gospodarski (Jana Jaworskiego) na l. 1875-1877 (Warsz.); Kalendarz gospodarski dla kobiet na l. 1876-1878 (Warsz.); Kalendarz (Ilustrowany) teatralny Muza na r. 1892 (Lwów); Kłosy (Warsz. 1874, 1875, 1882-1890); Kolce (Warsz. 1879, 1882-1890); Kraj (Petersb. 1883-1887, 1891, 1896, 1897); Kurier Codzienny (Warsz. 1878-1897); Kurier Codzienny. Premium (Warsz. 1888); Kurier Lwowski (1891, 1895); Kurier Poranny (Warsz. 1891); Kurier Poznański (1895); Kurier Stanisławowski (1886, 1897); Kurier Warszawski (1881-1900); Listki wiosenne (1897); Łoziński Józef (Były i przyszły dyrektor 1899); Mickiewicz Adam (Pamięci Adama 1890, Życie i dzieła 1892, Książka zbiorowa ku uczczeniu pamięci 1898); Niwa (Warsz. 1873, 1874); Nowiny (Warsz. 1879, 1881-82); Noworocznik Warszawski (1883); Opiekun Domowy (Warsz. 1872); Pogorzelców (Dla; Warsz. 1885); Pomoc! (Na; Warsz. 1884); Prawda (Warsz. 1881-1883); Prawda. Książka zbiorowa (Lwów 1899); Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny (Warsz. 1882); Przegląd Literacki (Krak. 1896-1898); Przegląd Literacki (Petersb. 1887, 1888); Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki (Lwów 1890-1900); Przegląd Poznański (1896); Przegląd Tygodniowy (Warsz. 1867-1898), Reforma (Krak. 1894, 1897); Rocznik Koła Literacko-artystycznego (Lwów 1896); Skarbonka (Krak. 1893); Słowo (Warsz. 1898); Słowo Polskie (Lwów 1899); Śmiech dla Łez (Warsz. 1885); Świat (Kraków, Lwów 1888, 1890, 1891); Świt (Warsz.); Tydzień (Lwów 1898); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1887-1891, 1893, 1895, 1897); Tygodnik Mód i Nowości (Warsz. 1889); Tygodnik Powszechny (Warsz. 1883-1884); Upominek. Książka zbiór, na cześć Elizy Orzeszkowej (1893); Wędrowiec (Warsz. 1884, 1885, 1886, 1891); Wiek (Warsz. 1888, 1889, 1894); Ziarno. Wydawnictwo zbiorowe (Warsz. 1880); Życie (Warsz. 1887).
Nadto odczyt jego autorstwa zamieszczono w Biesiadzie Literackiej (Warsz. 1893, s. 343). Publikował również w Gazecie Polskiej (Warsz.) w r. 1893 jako J. K. (nr 99), jako J. K. K. (nr 39, 70-71, 93, 142, 152) oraz jako Nux (nr 82-83, 106).
Według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XIV, Kraków 1968-1969, s. 455, w l. 1872-1877 był recenzentem teatralnym Gazety Warszawskiej, w której prowadził także stały felieton pt. Listy z Starego Miasta.
Według Bibliografi i literatury polskiej "Nowy Korbut", t. XIV, Warszawa 1973, s. 488, pisał w Chochliku Krakowskim (1896), w Gazecie Polskiej (Warsz.) w l. 1887-1888, w Gazecie Warszawskiej w r. 1899, a także prowadził dział literacki w Kolcach (Warsz.) do r. 1893.
Według Słownika pseudonimów pisarzy polskich, t. II, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995, s. 242, 312, publikował w Gazecie Warszawskiej recenzje literackie i teatralne pod pseud. Karol w r. 1875 oraz pod krypt. K. w l. 1897-1898. Tamże, s. 261, 262, podano, że przypuszczalnie pisał w Głosie (Warsz.) jako (k-i) w r. 1894.