Nazwisko i imię:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Tytuł:
Oskara Kolberga Przemyskie. Zarys etnograficzny. Kosztem Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie z pośmiertnych materyałow wydał Dr. I. Kopernicki. Z portretem autora i 4. rycinami.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1891,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. XX, 243, tabl. 5; kor. 6. Materiał muzyczny przygotował Jan Karłowicz. (Por. Polski Słownik Biograficzny t. XII, str. 56). Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Śl. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Oskara Kolberga Przemyskie. Zarys etnograficzny. Kosztem Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie z pośmiertnych materyałow wydał Dr. I. Kopernicki. Z portretem autora i 4. rycinami.
Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1891,
w 4ce, str. XX, 243, tabl. 5; kor. 6.
Materiał muzyczny przygotował Jan Karłowicz. (Por. Polski Słownik Biograficzny t. XII, str. 56).
Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. —
Pozn.TPN — Śl. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.